Lukk
Fri frakt til utleveringssted - fra 1000,-
Varenummer: RO222

Robust Forankring - mørtel (20kg)

440 ,- inkl mva
678 ,- inkl mva
Tilgjengelighet: Ikke på lager

Beskrivelse

Ekspanderende flytemørtel som har meget gode flyte- og vedheftegenskaper til forankring og faststøping av metall- gjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke. Robust™ Forankring – er også velegnet til fuging under og mellom prefabrikkerte søyler og betongelementer, til utstøpning av rør i betongelementbygging eller til oppgaver som er vanskelig tilgjengelige med tradisjonelle støpemetoder. Egnet til fuktige og aggresive miljøer og til områder eksponert for lut eller klorider. Robust™ Forankring – skal kun tilsettes vann og fremstår i blandet tilstand som en lettflytende, pumpbar mørtel. Mørtelen kan ved større oppgaver med fordel utlegges ved hjelp av pumpe.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metall- overflater skal renses for fett, rust m.m. Sugende flater forvannes, gjerne flere ganger, men unngå vannfilm på overflaten.

Utblanding

Robust™ Forankring tilsettes 2,8 liter rent vann pr. 20 kg sekk. Ved blanding helles 80% av vannet først i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret under omrøring. Under blanding tilsettes den resterende vannmengde inntil man får en lettflytende mørtel uten klumper. Blandetiden skal være min 3 min. Ved blanding og utlegging kontrolleres det at massen holder godt sammen uten separasjon.

Bruksmåte

Robust™ Forankring kan legges ut i lagtykkelser fra ca. 10-100 mm. Ved større lagtykkelser (>500mm) kan tilslag av større steinfraksjoner på 20-25% innblandes. Avhengig av underlagets karakter kan store variasjoner i underlaget medføre svinn- revner. For å oppnå optimal utnyttelse av ekspansjonen bør det ikke blandes mer mørtel enn man kan bruke innen ca. 30 min ved +20°C. Brukstemperaturen skal være mellom +5°C til +30°C.

Forbruk

Ca. 2 kg/m²/mm. 20 kg sekk gir ca. 10,5 liter ferdig masse.

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 2,8 liter pr. 20 kg sekk
Forbruk: ca. 2 kg/mm/m²
Lagtykkelser: ca. 10 til 100 mm (500 mm med stein)
Brukstid: ca. 30 minutter
Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
Belastes/gangbar: ca. 1 time > 6 MPa
Trykkstyrke: 1 døgn: > 35 MPa. 7 døgn: > 60 MPa. 28 døgn: > 80 MPa
Bøyestyrke: 28 døgn > 9 MPa
Ekspansjon: 0,5-1%
Flytevne: > 250 mm
Luftinnhold: ca. 1,5%
Kornstørrelse: ca 0-2 mm
pH verdi: (Fersk mørtel): ca. 12,5 pH

Beskrivelse

Ekspanderende flytemørtel som har meget gode flyte- og vedheftegenskaper til forankring og faststøping av metall- gjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke. Robust™ Forankring – er også velegnet til fuging under og mellom prefabrikkerte søyler og betongelementer, til utstøpning av rør i betongelementbygging eller til oppgaver som er vanskelig tilgjengelige med tradisjonelle støpemetoder. Egnet til fuktige og aggresive miljøer og til områder eksponert for lut eller klorider. Robust™ Forankring – skal kun tilsettes vann og fremstår i blandet tilstand som en lettflytende, pumpbar mørtel. Mørtelen kan ved større oppgaver med fordel utlegges ved hjelp av pumpe.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metall- overflater skal renses for fett, rust m.m. Sugende flater forvannes, gjerne flere ganger, men unngå vannfilm på overflaten.

Utblanding

Robust™ Forankring tilsettes 2,8 liter rent vann pr. 20 kg sekk. Ved blanding helles 80% av vannet først i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret under omrøring. Under blanding tilsettes den resterende vannmengde inntil man får en lettflytende mørtel uten klumper. Blandetiden skal være min 3 min. Ved blanding og utlegging kontrolleres det at massen holder godt sammen uten separasjon.

Bruksmåte

Robust™ Forankring kan legges ut i lagtykkelser fra ca. 10-100 mm. Ved større lagtykkelser (>500mm) kan tilslag av større steinfraksjoner på 20-25% innblandes. Avhengig av underlagets karakter kan store variasjoner i underlaget medføre svinn- revner. For å oppnå optimal utnyttelse av ekspansjonen bør det ikke blandes mer mørtel enn man kan bruke innen ca. 30 min ved +20°C. Brukstemperaturen skal være mellom +5°C til +30°C.

Forbruk

Ca. 2 kg/m²/mm. 20 kg sekk gir ca. 10,5 liter ferdig masse.

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 2,8 liter pr. 20 kg sekk
Forbruk: ca. 2 kg/mm/m²
Lagtykkelser: ca. 10 til 100 mm (500 mm med stein)
Brukstid: ca. 30 minutter
Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
Belastes/gangbar: ca. 1 time > 6 MPa
Trykkstyrke: 1 døgn: > 35 MPa. 7 døgn: > 60 MPa. 28 døgn: > 80 MPa
Bøyestyrke: 28 døgn > 9 MPa
Ekspansjon: 0,5-1%
Flytevne: > 250 mm
Luftinnhold: ca. 1,5%
Kornstørrelse: ca 0-2 mm
pH verdi: (Fersk mørtel): ca. 12,5 pH

Produktspesifikasjoner
SpesifikasjonVerdi
Vekt20 kg
Produkttagger