Lukk
Vær obs på falske meldinger fra svindlere som utgir seg for å være Tromas!

Øvrige innfestninger

Tromas har medarbeidere som har bred og stor kunnskap om festemidler til alle typer bygg og anlegg. Våre godt kvalifiserte selgere blir gjerne med i oppstart og under oppføring av bygg med god service med varelevering. Vi er også behjelpelig med konteinerløsninger.